MITÄ VASTUULLISUUS ON? MITEN VASTUULLISUUS NÄKYY VAATETEOLLISUUDESSA?

Vastuullisuus on ajankohtainen tärkeä sana. Vaikka vastuullinen muoti on vielä kehittymisasteella, on kuluttajia sekä vaatevalmistajia alkanut enenevässä määrin kiinnostamaan eettisesti ja ekologisesti valmistettu muoti.
Mitä sitten on vastuuton vaateteollisuus? Lue täältä
.

VASTUULLISUUTTA TARKASTELLAAN TUOTESUUNNITTELUN, VALMISTUKSEN JA UUSIOKÄYTÖN NÄKÖKULMISTA. VASTUULLISUUDEN OSA-ALUEET KOOSTUVAT YMPÄRISTÖVASTUUSTA, SOSIAALISESTA JA EETTISESTÄ VASTUUSTA.

Tuotteen suunnittelussa otetaan huomioon monet tuotteen kestävyyttä edistävät asiat: materiaalivalinnat, luotettavat pesu- ja hoito-ohjeet, tekstiilijätteen vähentäminen, tuotteen kierrätettävyys ja korjausmahdollisuudet. Farkkujätteen uusiokäyttö jatkaa tuotteen elinkaarta ja avaa ovia mielenkiintoisille innovaatioille. Huolellisen käsityösuunnittelun ansiosta kierrätetty farkku sommitellaan vaatekaavan edellyttämällä tavalla uudeksi kestäväksi vaatteeksi.
Esimerkiksi strech- ja jäykän denimin sijoitteluilla eri tuotteissa parannamme tuotteiden laatua, että ne kestävät aikaa. Vastuulliseen tuotteen valmistamiseen liittyy myös valmistajan läpinäkyvyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys tuo asiakkailleen oma-aloitteisesti esiin, kuka tuotteet on käsissään valmistanut, missä ja millä tuotantotavalla.
.
.

KESTÄVÄT JA VASTUULLISET VAATTEET

"Sustain ability" - Kyky kestää

Vastuullisuus on tullut liiketoimintaan jäädäkseen. Kyse ei ole kilpailuedusta vaan siitä, että yrityksen edellytetään toimivan vastuullisesti. Halpamuodista on hiljalleen päästettävä irti. Halpamaissa valmistettujen tuotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee tulevaisuudessa enemmän näkymään hinnoissa.

”Näin halpoja vaatteita, mitä meillä tällä hetkellä on, ei tulevaisuudessa voi olla. Ilmastovaikutusten pitää näkyä myös hinnoissa.” (Niinimäki, 2009)

Maailma ei muutu yksin, se vaatii yksittäisten ihmisten pieniä ja vastuullisia valintoja. Ekologiset valinnat vaateosoksilla edesauttavat maailmaa mutta palvelevat myös kuluttajaa. Harkitut vaateostokset säästävät rahaa, että aikaa tyylistä tinkimättä. Farkkujen valmistus alusta alkaen on erittäin ympäristöä kuormittavaa. Hyötykäytettävää materiaalia on maailma pullollaan, joten käytetään se hyödyksi.
.
farkkuroska, lajittele tekstiilit, uusiokäytö vanhat farkkusi, vastuullinen ja vastuuton vaateteollisuus, toimi vastuullisesti, osta kestävää ja eettistä, tee ekoteko muodin keinoin
 
Maailma peittyy hiljalleen roskaan ja saastuu, puhdas juomavesi vähenee, metsiä hakataan ja ilmastonmuutos kiihtyy. Farkkuja valmistetaan paljon ja niiden valmistuksella on korkea hiilijalanjälki. Vaatteiden käyttöiän pidentäminen vain yhdeksällä kuukaudella vähentäisi hiili- ja vesijalanjälkeä sekä jätteiden määrää noin 20-30%.