MITÄ KAIKKEA ON VASTUULLINEN MUOTI?

Mistä tekijöistä vastuullisen muodin voi tunnistaa? Mitä on keinot valita vastuullista muotia? Vastuullinen muoti sanana sisältää myös käsitteet ekologinen muoti ja eettinen muoti.

Vastuullinen muoti ottaa huomioon niin ihmiset kuin ympäristönkin. Vastuullisuutta vaateteollisuutta voidaankin tarkastella kolmesta isosta eri näkökulmasta: Sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun näkökulmista.

 

YMPÄRISTÖVASTUU VAATETEOLLISUUDESSA

Ympäristövastuunäkökulmat huomioon ottava yritys ottaa koko toiminnassaan, valmistusprosesseista energiatehokkuuteen, huomioon ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen pääkeino onkin vähentää ilmakehään vapautuvia kasvihuonepäästöjä, ja sitä kautta pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Ympäristövastuullisena toimijana yrityksen onkin velvollisuus suojella maaperää, vesiperää ja ilmakehää päästöiltä ja käyttää luonnonvaroja säästeliäästi. Ympäristövastuun kannalta myös logistiikka eli kuljetukset tulee hoitaa mahdollisimman ekologisesti. Tähän vaikuttaa pakkausmateriaalit ja kuljetustavan valinta.

Ympäristövastuuta merkitsee myös se, onko tuote valmiina varastossa mahdollisesti useita kuukausia, ennen kuin se saa itselleen käyttäjän, vai aloitetaanko tuotteen valmistus mahdollisesti kuluttajan mittojen mukaan vasta tilauksen saavuttua. Tästä esimerkkinä mittatilausvaatteet.

mittatilausfarkut-naisille-farkkujen-mittatilaus-netistä-verkkokaupasta-mittojen-mukaan-vartalon-mitat-leveä-lantio-kapea-vyötärö-mistä-istuvat-farkut.


SOSIAALINEN VASTUU VAATETEOLLISUUDESSA

Yrityksen muodostaa aina ihmiset, joten sosiaalinen vastuu on jokaisessa yritystoiminnassa, ja siis myös vaateteollisuudessa, tärkeää. Ei ole kuitenkaan olemassa täydellisiä ihmisiä, eikä täydellisiä yrityksiä, mutta omien arvojen esiintuominen ja niiden saavuttaminen yhä paremmin ja paremmin, on myös osa vastuullisuutta. Vastuu kehittyä.

Tämä tekeekin sosiaalisen vastuun määrittelemisen näistä kolmesta yhteiskunnallisen vastuun osa-alueista vaikeimmaksi. Sosiaalisen vastuun piiriin kuuluukin niin työterveys, koulutus, työolosuhteet, elinikäinen oppiminen ja työturvallisuus.

 moona-kansanen-mitä-on-eettiset-vaatteet-ekologiset-farkut-miten-eettisyys-näkyy-toiminnassa-vaateteollisuudessa-valitse-vastuullisesti.

Moona Kansanen, Yrittäjä, brändin perustaja.

TALOUDELLINEN VASTUU VAATETEOLLISUUDESSA

Taloudellisen vastuullisuuden piiriin sisältyy asiat liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyystä ja liiketoiminnan strategisesta tehokkuudesta huolehtiminen. On selvää, että yritys voi huolehtia omasta sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan vain, jos sen taloudellinen suorituskyky on edes jokseenkin hyvä. Taloudellisen vastuullisuuden tärkeitä peruspilareita on myös lakiasiat, verovelvollisuus ja verojen maksaminen. Liiketoimintaa verotetaankin useaa eri polkua myöten.

 

VASTUULLISEN VAATETEOLLISUUDEN TULEVAISUUS

Myös käytetty vaate on vastuullinen valinta. Käytettyjä vaatteita ja niiden kiertokulkua voi edistää itse monin tavoin; ne voi viedä kirpputorille, antaa lainaan, vaihtaa kaverin kanssa tai korjauttaa. Yksi tällaisen kiertotalouden esimerkeistä on myös Piece Of Jeans. Piece Of Jeans käyttää raaka-aineenaan käytettyjä farkkuja jalostamalla farkusta materiaalina mahdollisimman pitkäikäisen korjauttamisen ja muokkaamisen keinoin, mikä on ympäristövaikutuksiltaan vähiten kuormittavaa. ”Toisen roska on toisen aarre”, pitää siis paikkansa. Kierrätys ja korjaaminen on myös oiva tapa määrittää oma tyylinsä, ekoteko, jolle on helppo pysyä uskollisena.

On itsestään selvää, että vastuullisesti tuotettu vaate maksaa enemmän, kuin vastuuttomasti tuotettu halpamuoti. On myös kuitenkin itsestään selvää, että näin maailma ei tule jatkumaan. Meidän on vain siirryttävä kierrättämisen lisäämiseen, valmistusmenetelmien uudistamiseen ja vastuullisempien vaatevalintojemme ääreen. Ympäristövaikutukset tulevat näkymään tulevaisuudessa entistä vahvemmin hinnoissa, ja pikamuoti-villityksen hillitsemisessä.

Tulevaisuudessa käytettyjä vaatteita ei todennäköisesti saa enää muutamalla eurolla samoissa määrin, kuin nykyään, sillä vaatetuotanto ja laki elää voimakasta muutosten aikaa. Laki sanelee meitä toimimaan vastuullisemmin, mikä merkitsee myös hintojen nousuja. Ympäristövaikutuksia voidaan kompensoida, mutta se maksaa.

Ostamalla vastuullisilta yrityksiltä, luot uusia työpaikkoja paremman tulevaisuuden puolesta! Valitsemalla Piece Of Jeans voit varmasti kiittää itseäsi kestävästä ekoteosta, josta hyötyvät itsesi lisäksi moni muu eli toisin sanoen koko maapallo. Valitsemalla Piece Of Jeans saat ennen kaikkea pidempään palvelevat farkut tai muun vaatteen, otat ympäristön huomioon ja vaatteen valmistanut työntekijä saa oikeudenmukaista kohtelua.