MITÄ TARKOITTAA KÄSITTEET RECYCLE, UPCYCLE JA DOWNCYCLE?

Kierrätys (eng. recycle) ja uusiokäyttö saapuivat farkkumuotiin. Monelle käsitteet recycle, upcycle ja downcycle ovat kuitenkin vielä vähän hakusessa ja käsitteiden eroavaisuuksista osataan puhua vielä suhteellisen vähän. Kaikilla näillä kolmella käsitteellä on kuitenkin aivan oma käyttötarkoituksensa, jota tässä blogitekstissä pyrimme sinulle avaamaan.

recycle-upcyle-downcycle-kiertotalous-uusiokäyttö-pieceofjeans.

 

1. RECYCLE AND RECYCLING

Recycle tarkoittaa kierrätystä. Kierrättämisen (engl. recycling) pääperiaate on esineiden tai tavaroiden kierrätys eli lajittelu, jonka kautta ne voidaan toimittaa hyötykäyttöön eli kierrätykseen ja uuden tuotteen uudeksi jalostusmateriaaliksi.

Kierrättäminen säästää luonnonvaroja, sillä neitseellisiä raaka-aineita ja energiaa tarvitaan kierrätysmateriaalista valmistettaessa paljon vähemmän. Kierrätys tapahtuu nimenomaan tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa, kun tuotteen käyttö sellaisenaan ei ole enää mahdollista tai järkevää. Kierrätysmenetelmien avulla kierrätettyjen tuotteiden käyttökelpoisuutta pyritään jatkamaan muuttamalla ja jalostamalla vanhat tuotteet uusiksi olomuodoiksi.

Farkkujen kierrättämisestä voitaisi puhua silloin, kuin vanhat hajonneet farkut eivät enää palvele sellaisenaan ja niiden materiaali on käynyt läpikotaisin todella hauraaksi. Kierrättämällä farkkukangas voitaisi purkaa kuitutasolle, langaksi, josta voitaisi valmistaa uudet kierrätyslangasta valmistetut farkut.

Myös esimerkiksi pantillisten pullojen keräys ja lajittelu on kierrättämistä. Vanhat limonadipullot viedään kaupan palautusautomaattiin kierrätettäväksi, jossa ne litistetään ja, josta ne kuljetetaan muovin sulatukseen ja muun muassa uusien muovipullojen valmistusaineeksi.

Kierrättämisessä on yleistä, että samaan laariin lajitellut materiaalit sekoittuvat ja muodostavat monesta lajitteluerästä koostuvan "kierrätysmassan". Tämän takia kierrättämisessä onkin tärkeää lajittelu ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää: Miksi kierrättäminen on tärkeää?

2. UPCYCLE AND UPCYCLING

Mitä on upcycle ja upcycling? Upcycle-käsittettä ja "upcyclausta" käytetään tänä päivänä aika paljon mutta suoraan käännöstä upcyclingille ei ole vielä löydetty. Upcycling on metodina ikään kuin raaka-aineen tai tuotteen arvon lisäystä uusiokäyttämällä vanha kierrosta poistuva materiaali tavalla tai toisella. Upcyclingissä tuotteelle keksitään ikään kuin uusi käyttötapa vanhasta käyttötavasta muunnetuin tavoin.

Upcycle idea hyödyntää pois heitettävää materiaalia kuten tuotannon ylijäämiä, sivutuotteita ja hukkapaloja uuteen käyttöön. Sen sijaan, että käyttökelpoinen materiaali menisi jätteeksi, niin upcycle-menetelmällä tuotteelle saadaan uusi elämä.

Upcyclingissä materiaalin käyttö hyödynnetään niin, että se tuo materiaalille samalla paremman laadun tai suuremman arvon. Esimerkiksi juuri Piece Of Jeans:n tilkkufarkkujen valmistus perustuu juuri tähän upcyclingin tuomaan materiaalin arvon ja laadun nostamiseen. Poistuva materiaali on luokiteltu jätteeksi mutta jäte on nostettu arvokkaaksi ja laadukkaaksi design-tuotteen uudeksi raaka-aineeksi.

 

 

3 DOWNCYLE AND DOWNCYCLING

Mitä sitten tarkoittaa downcycle ja miten downcyclingin voisi kääntää? Downcycling-käsitteelle ole löytynyt vielä sopivaa suomenkielistä nimeä. Downcycling tarkoittaa kuitenkin nimensä mukaisesti vastakohtaa upcyclingille eli arvon nostamisen sijaan downcyclingissä materiaalin arvoa niin sanotusti alennetaan.

Downcyclingissä arvokas tuote muutetaan vähemmän arvokkaaseen muotoon tai materiaaliksi siten, että siitä otetaan talteen materiaalin osia, joita voidaan hyödyntää alkuperäisestä materiaalista poiketen eli aivan toisessa käyttötarkoituksessa. Näin tuotteen elinkaari saadaan pitenemään recyclingin ja upcyclingin tavoin myös downscyclingissa. Downcyclingissa jätteeksi luokiteltu materiaali muunnetaan siis muotoon, jossa sen arvo ja laatu vähenee.

 

RECYCLE, UPCYCLE JA DOWNCYLE. KUINKA KÄSITTEET LIITYVÄT KIERTOTALOUTEEN?

Kaikkien näiden kolmen käsitteen (recycle, upcycle ja downcycle) yläkäsite on kiertotalous. Kiertotalous on syntynyt kestävyyskriisistä, jossa talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei voi enää syntyä luonnonvarojen tuhlailevasta käytöstä ja uusien tavaroiden valmistamisesta ja omistamisesta.

"Kiertotalous tähtää siihen, että maailmassa tarvitaan fiksumpia talouden toimintamalleja, joiden avulla kulutus ei lopu, vaan muuttaa muotoaan kestävämpään suuntaan."

Upcycle sekä downcyle säästävät ympäristöä ja luonnonvaroja. Molemmissa menetelmissä raaka-aineen elinkaari pitenee, mikä tukee kestävää kehitystä.

Maailman väestönkasvu lisää raaka-aineiden ja muiden resurssien kysyntää. Silloin myös jätteen määrä kasvaa, ja juuri jätteen määrän vähentämistä kiertotaloudella pyritään ratkaisemaan. Kiertotalous käytännössä merkitsee jätteen vähentämistä minimiin. Keskeisiä luonnon raaka-aineita on kuitenkin olemassa vain rajallinen määrä. Onneksi tietoisuuden lisääntyminen maapallon tilasta muokkaa ihmisten asenteita ja kulutustottumuksia kestävämpään suuntaan, mikä tekee myös kierrättämisestä monelle arkipäiväistä.

Lue lisää: Miksi kierrätysmateriaaleista valmistetut vastuulliset design-tuotteet ovat kalliimpia kuin halpamuoti?