ETIIKKA: MITÄ ON EETTISET VAATTEET JA EETTINEN MUOTI

Vaatteiden etiikka on monimutkainen käsite, ja eettisiä vaatteita arvioitaessa tarvitseekin ottaa monta eri asiaa huomioon. Eettinen vaateteollisuus on muun muassa:

  • Läpinäkyvää toimintaa
  • Lapsi- tai pakkotyövoimasta vapautettua
  • Eläinten oikeudet huomioon ottavaa
  • Työntekijöiden mielipiteitä ja etuja kunnioittavaa
  • Työntekijöiden valmistusolosuhteet huomioon ottavaa
  • Asianmukaisen korvauksen maksamista tehdystä työstä
  • Työpaikan terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimista
  • Säännöllisten työaikojen noudattamista

Kuitenkin eetinen muoti perustuu paljon myös kuluttajan omiin arvoihin. Mikä on sinulle tärkeintä? Milloin tunnet tehneesi eettisesti oikeita valintoja vaateostoksilla? Haluatko tukea kotimaista tai käsityötä yleensä, vai onko luomutuotanto sinulle kaikki kaikessa? Haluatko päättäväisesti vähentää keinokuitujen käyttöä niiden aiheuttamien ilmastovaikutusten vuoksi tai arvostatko eniten kierrätysmateriaaleja? Eettisiin valintoihin ei olekaan yhtä ja täysin oikeaa vastausta.

 moona-kansanen-mitä-on-eettiset-vaatteet-ekologiset-farkut-miten-eettisyys-näkyy-toiminnassa-vaateteollisuudessa-valitse-vastuullisesti.

Moona Kansanen, Yrittäjä, perustaja - Piece Of Jeans Oy.

OHJEET EETTISIIN VAATEVALINTOIHIN:

1. SELVITÄ MITEN JA MISSÄ VAATE ON VALMISTETTU

Valmistusolot, ovatkin yksi eettiseen muotiin viittaamistani isoista merkitystekijöistä. Tärkeää eettiselle toiminnalle onkin sen läpinäkyvyys. Myyjän odotetaan toimivan eettisesti ja vastuullisesti, se ei enää ole ns kilpailuetu vaan edellytys. Siksi vaatteen valmistajan tulisikin kertoa sivuillaan hyvin selvästi, miten ja missä tuotteet ovat valmistettu, ja ottaako vaatteen valmistus eettiset näkökulmat huomioon. Eettisesti valmistetut vaatteet valmistetaankin terveellisissä ja turvallisissa työoloissa kunnon työstä maksettua korvausta vastaan ilman lapsi- tai pakkotyövoimaa. Myös työskentelyajoista tulisi huolehtia, ja ylitöitä välttää.

Eettisesti valmistettu vaate on usein yhteydessä myös vastuullisuuteen ja laadukkuuteen. Kun perusasiat, kuten työskentelyolot ovat kunnossa, ilmapiiri on mukava, ja työ on mieluista, niin laatukin on sen mukainen. Rauhassa ja asianmukaisella tavalla hyvin valmistettu vaate on laadukas ja keskimäärin 30-40% kalliimpaa kuin halvasta ja pikaisesti valmistettu pikamuodin vastaava vaate. Eettisyyden vaikutukset näkyvät parhaimmassa tapauksessa myös hinnoissa. Onhan kuluttajalle aivan itsestään selvää, että esimerkiksi kahden euron t-paidasta, ei voi jäädä enää mitään käteen vaatteen valmistajalle. Tällainen toiminta on ennen kaikkea epäeettistä.

Hintoja verrataan usein halpamuodin aiheuttamiin mielikuviin, eikä esimerkiksi vaatteen todellisen ja eettisen työn aiheuttamaan hintaan. Vaatteiden valmistus tapahtuu kuitenkin edelleen aika paljon käsityöllä, mikä vie aikaa. Jos kahdeksan tunnin työpäivän aikana yksi ihminen saisi valmistettua esimerkiksi neljät-kymmenet farkut, niin olisiko se sinusta paljon vai vähän, eettistä vai epäeettistä? Ja paljonko maksaisit työntekijälle päiväpalkkaa? Tästä voit laskea valmistukseen kuluvan ajan ja työntekijän korvauksen per farkkupari.

Eettisyyttä mitataankin aina materiaalien viljelystä valmistuksen loppuun saakka.

piece-of-jeans-eettiset-farkut-miten-missä-farkkusi-on-valmistettu.

2. SELVITÄ, MISTÄ MATERIAALEISTA VAATE ON VALMISTETTU

Mitkä raaka-aineet ovat eettisiä käyttää vaatteissa? Raaka-ainevalinnat ovat aina myös yhteydessä raaka-aineen valmistuspaikkaan ja epäeettisiin tuotanto-olosuhteisiin, joten raaka-ainevalintoja ei voi tehdä eettisesti kovin yksinkertaisesti. Esimerkiksi öljyteollisuuteen pohjautuvat materiaalit polyesteri ja akryyli, ovat selvimmistä epäeettisistä materiaaleista. Niiden valmistusmenetelmä tai valmistaja ei useinkaan voi enää vaikuttaa edes upeilla työoloillaan materiaaliin tekemällä siitä parempaa ja eettisempää mitä se jo perusratkaisuiltaan on.

Eettinen muoti yhdistetään myös eläinten oikeuksiin. Jos eläintenoikeudet ja kasvissyönti ovat sinulle tärkeitä, saatat pitää esimerkiksi nahka-tuotteita epäeettisinä, koska nahan valmistus liittyy vahvasti lihateollisuuteen. Vanhan nahkavaatteen ostaminen uuden sijaan ei kuitenkaan enää rahallisesti tuo eläinteollisuutta, ja on materiaalina ekologisempi  kuin esimerkiksi öljypohjainen keinonahka.